Предприятието вече работи и произвежда пелети под марката Premium Pellets.
Може да посетите сайта ни на адрес www.premiumpellets.bg

Нашата визия

  Ние в Хайтек ЕООД се стремим да развиваме новите технологии, както и да се грижим за екологията и опазването на околната среда. Като естествен резултат от тези ни усилия, стартирахме проект за изграждане на предприятие за производство на биогорива - пелети и брикети от отпадъчна дървесина и биомаса.

  Дървесните пелети и брикети са възобновяемо гориво предвид суровината от която се получават.

  Използването им за отопление намалява зависимостта от нефт, газ и каменни въглища както и намалява емисиите на парниковите газове, крайният ефект от което е опазване на околната среда и намаляване на промените в климата.