Новини

30.09.2016

Златен медал за продукта "Wood Eco Briquettes"

Представените от фирма Хайтек ООД еко брикети продавани под марката "Wood Eco Briquettes" завоюваха престижна награда - Златен Медал.   Диплома

26.09.2016

Участие на "Международен технически панаир 2016" в гр. Пловдив

Фирма Хайтек ООД отново е сред изложителите на "Международен технически панаир" в гр. Пловдив. Тази година представяме нашите еко брикети продавани под марката "Wood Eco Briquettes". Те са иновативен продукт, произвеждан от дървесни отпадъци отговарящ на стандарт EN Plus A1. Могат да се използват за отоопление както на частни домове, така и за промишлени нужди.

12.08.2016

Подписахме договор по ОП "Развитие на човешките ресурси"


На 12.08.2016 година подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.003-1545-C01 "Създаване на устойчиви нови работни места в "Хайтек" ООД" " на стойност 149058,20 лева. Като резултат от този договор ще разкрием 17 нови работни места. Ще бъдат закупени оборудване, работни облекла и лични предпазни средства.

12.04.2016

Откриване на предприятието за пелети и брикети

На 12.04.2016 година в село Давидково се проведе пресконференция – откриване по повод завършването на проект "Зелена енергия от биомаса" , в резултат на който стартира своята работа новоизградено предприятие за производство на дървесни пелети и брикети.Сред официалните гости бяха посланикът на Кралство Норвегия - Госпожа Гюру Катарина Хелвик Викьор и областният управител на област Смолян - Господин Недялко Славов. Присъстваха също така кметът на община Баните, кметът на село Давидково, представители на бизнеса и обществеността. Предприятието има акт 16 и вече изпълнява поръчки на първите клиенти.

26.02.2016

Публична покана на основание Постановление на МС от 20 май 2014

23.11.2015

Присъединихме се към Норвежко-Българската Бизнес Група
Целта на Бизнес Групата е да подкрепя и защитава икономическите интереси на своите членове, както и да съдейства за тяхното развитие чрез споделяне на знания, контакти и полезни практики. Стремежът на Групата е също така да спомогне за насърчаването на норвежко-българските бизнес отношения, както и за двустранните икономически активности.

26.10.2015

Публична покана на основание Постановление на МС от 20 май 2014

08.10.2015

Взехме участие на "Международен технически панаир 2015" в гр. Пловдив, представяйки продукта "Премиум пелети", с който спечелихме златен медал.  ДипломаМедал

26.02.2015

Публична покана на основание Постановление на МС от 20 май 2014

12.2014

Бяхме одобрени за финансиране по програма "Норвежки финансов механизъм" - Иновации в зелена индустрия и подписахме договор

06.2014

Закупихме индустриален имот с производствени помещения в село Давидково

04.2014

Кандидатствахме за финансиране по програмата "Норвежки финансов механизъм" - Иновации в зелена индустрия

02.2014

Стартирахме работа по проект за изграждане на предприятие за биогорива.