Зелена енергия от биомаса

Проекта има за цел да изгради предприятие за производство на биогорива - пелети и брикети от отпадъчна дървесина и биомаса.

Предприятието ще бъде изградено на територията на село Давидково, община Баните, окръг Смолян. С реализацията му ще се подпомогне запазването на биоравновесието в региона, произвежданата продукция ще подпомага опазването на околната среда и ще бъдат открити 12 до 15 нови работни места.

За нуждите на проекта беше закупен индустриален терен с производствени сгради. Ще се извърши преустройство и модернизация на сградите и в тях ще се монтира и пусне в експлоатация модерна линия за производство на биогорива. Предвидени са също складова и административна част. Проекта предвижда линията за производство на пелети да е с капацитет до 1,5 тона на час, а линията за брикети до 0,5 тона на час.