извършваме услуги в сферата на
информационните технологии, комуникациите, оборудването,
системи за сигурност и известяване и техническа поддръжка

IT системи и решения

Планиране, доставка и реализация на гъвкави инфраструктурни ИТ системи и комуникационни решения за корпоративни клиенти от малък и среден клас

Комуникация

Решения за IP Телефония - включително хардуерни и софтуерни телефони, видео устройства.

Сигнално – охранителни системи

Комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на сигнално охранителни системи за сигурност на хотели, производствени сгради, бизнес сгради, офиси и жилища.

Пожароизвестяване

Проектиране, доставка и поддръжка на пожароизвестителни системи.